Dit mag niet ontbreken op een goede factuur!

Dit mag niet ontbreken op een goede factuur!

Een goede factuur moet voldoen aan deze eisen

Iedereen kan een factuur sturen. Zo moeilijk is dat niet. Maar een goede factuur sturen die aan alle eisen voldoet en die duidelijk is voor de betaler, dat is een heel ander verhaal. Een goede factuur moet wettelijk aan bepaalde eisen voldoen, maar naast de wettelijke eisen is er genoeg wat je zelf extra kunt doen. Dit mag in ieder geval niet ontbreken:

 • Naam en adres van jouw bedrijf en de koper
 • Btw-nummer
 • KvK-nummer van verkopende partij
 • Datum van aanmaak van de factuur
 • Een uniek volgnummer
 • Wat er verkocht is
 • Hoeveel er verkocht is (eenheden of uren)
 • Het bedrag (exclusief btw)
 • Het btw-tarief en -bedrag

Een goede factuur: veel controleren

Een goede factuur betekent veel controleren. Doorgaans is dat echter alleen nodig bij de eerste keer factureren. Je controleert de naam van de afnemer en het adres en vult de resterende gegevens in. Gebruik je een goed administratieprogramma, dan kun je de klantgegevens gewoon opslaan zodat je die de volgende keren niet handmatig in hoeft te voeren.

Dat geldt natuurlijk ook voor je eigen gegevens. Deze voer je eenmalig in wanneer je een boekhoudprogramma gebruikt. Daarna hoef je hier alleen naar te kijken wanneer de gegevens veranderen – en dat gebeurt natuurlijk niet zo vaak.

En als ik factureer buiten Nederland?

Voor de bedrijven die diensten of producten exporteren gelden meer regels en die zijn lang niet altijd even duidelijk. Zij vallen onder de uitzonderingsregels. Hierbij is vooral de taal op de factuur en het VAT-nummer belangrijk. Ook gelden andere regels voor de btw. Je boekhouder kan je hierbij helpen zodat het direct goed is voor de Belastingdienst en de afnemer zelf.

Waarom is een goede factuur van enorm belang?

Er zijn drie redenen waarom een goede factuur van enorm belang is. Allereerst natuurlijk omdat de Belastingdienst het verplicht stelt. Daarnaast wil je dat de koper direct de factuur kan betalen, zonder dat er aanpassingen gedaan moeten worden. Maar de derde reden wordt vaak vergeten. Een goede factuur zorgt ervoor dat jouw bedrijf professioneel en betrouwbaar overkomt.

Hoe zou jij het vinden wanneer je een factuur binnenkrijgt die niet aan de eisen voldoet of waar onjuistheden op staan? Of een factuur die in Excel gemaakt is, om maar iets te noemen? Een professioneel karakter begint met het maken van goede facturen – en alleen daarmee kun je klanten echt aan je binden. Heb je meer hulp nodig hierbij of wil je dit graag uitbesteden, kijk dan eens naar de mogelijkheden van een goed administratiekantoor.

Criteria voor ondernemerschap vanuit het oogpunt van de Belastingdienst

Criteria voor ondernemerschap vanuit het oogpunt van de Belastingdienst

Ben je nou ondernemer volgens de Belastingdienst of niet?

Wetten, regels, voorschriften en beperkingen. In de meeste gevallen is het heel duidelijk dat je aan bepaalde regels moet voldoen, maar in andere situaties is het vissen naar een antwoord. Wie op de website van de Belastingdienst kijkt, die vraagt zich al af of ‘ondernemer’ wel de correcte term is aan de hand van de criteria voor ondernemerschap.

Want hoe zit het wanneer je alleen een website hebt en geen producten verkoopt? Of wanneer je een kleine werkplaats hebt en alleen aan het werk gaat voor vrienden of familie? Wat zijn de eigenlijke criteria voor het ondernemerschap volgens de Belastingdienst en wanneer word jij als ondernemer aangemerkt?

Jezelf ondernemer noemen betekent niets

Wanneer je jezelf ondernemer noemt, doet de Belastingdienst hier niets mee. Er wordt gekeken naar een aantal criteria voor ondernemerschap om te kijken of je wel of geen ondernemer bent voor de inkomstenbelasting. Zo moeten de activiteiten zich afspelen binnen het ‘economisch verkeer’ en moet er winst verwacht worden voordat je in aanmerking kunt komen voor de titel ondernemer voor de inkomstenbelasting.

Een aantal punten waar naar gekeken wordt door de Belastingdienst:

 • Er moet sprake zijn van structurele winst en winstverwachting;
 • De onderneming moet verschillende opdrachtgevers hebben en een bepaalde mate van zelfstandigheid hebben;
 • Je moet relatief veel tijd investeren in het bedrijf om ondernemer te heten;
 • Er moet gewerkt worden aan reclame, promotie of andere manieren om nieuwe klanten aan te trekken;
 • Jij moet zelf aansprakelijk zijn voor de schulden van de onderneming;
 • Er moet kapitaal aanwezig zijn.

Om het wat lastiger te maken, hoeven niet alle criteria voor ondernemerschap afgevinkt te worden. Antwoord je slechts één of een paar keer ja? Ook dan kan de Belastingdienst besluiten dat je ondernemer voor de inkomstenbelasting bent.

Wanneer ben ik dan een ondernemer voor de btw?

De criteria voor ondernemerschap met het oog op de btw zijn veel milder. Wanneer je zelfstandig werkt en hier inkomsten uit haalt op regelmatige basis, dan merkt de Belastingdienst je vaak al aan als ondernemer voor de btw.

Heb je een klein bedrijfje met wat websites en maak je hier wel winst mee, maar valt de winst laag uit en is er geen structurele winst? Dan ben je wél ondernemer voor de btw, maar voldoe je niet aan de criteria voor ondernemerschap voor de inkomstenbelasting.

Heb je een werkplaats en help je vrienden of familie zonder hierbij winst te maken? Dan ben je geen ondernemer volgens de Belastingdienst, maar voer je een hobby uit.

Waarom is dit van énorm belang voor jou?

Allereerst is het belangrijk om te weten binnen welke wetten en regels je valt. Daarnaast kun je de btw aftrekken wanneer je wel als volwaardig ondernemer gezien wordt. En hoef je weer niets te betalen wanneer je totaal niet als ondernemer ingeschaald wordt door de Belastingdienst.

In alle gevallen is het van groot belang om een administratie bij te houden. Ook wanneer je volgens de Belastingdienst op dit moment géén ondernemer bent. Met de enorme lijsten aan voorwaarden en beperkingen kan het maar zo gebeuren dat je volgend jaar wél ondernemer bent. Of juist ondernemer wilt worden en dan de gemaakte kosten op kunt voeren om geld terug te krijgen van de belastingen.

Weet je nu echt niet meer of je wel of geen ondernemer bent? Jouw fiscaal adviseur heeft het antwoord voor je. Neem direct vrijblijvend contact op voor meer informatie en antwoord op de vragen die je bij de Belastingdienst niet kunt vinden.

Weet je zeker dat het aftrekbaar is?

Weet je zeker dat het aftrekbaar is?

Welke kosten zijn écht aftrekbaar in jouw onderneming?

In elke onderneming worden kosten gemaakt die aftrekbaar kunnen zijn. Aftrekbaar betekent in dit geval dat de kosten van de opbrengsten afgetrokken mogen worden waardoor de belasting vele malen lager uit kan vallen. Aftrekbare kostenposten hebben ook gevolgen voor het btw-rapport. Concreet betekent dit dat je veel kunt besparen door goed te kijken naar aftrekbare posten. Maar weet je wel zeker dat het aftrekbaar is? En hoe controleert de Belastingdienst eigenlijk op de kostenposten die je opgegeven hebt?

Welke kosten zijn aftrekbaar in jouw onderneming?

Doorgaans geldt dat alle kosten die uitsluitend gemaakt worden in het belang van de onderneming aftrekbaar zijn. Bijvoorbeeld een verzekering die uitsluitend geldt voor het bedrijf. Of de inrichting van een kantoorruimte. Hebben de uitgaven te maken met het genereren van omzet in de onderneming, dan zijn dit aftrekbare kostenposten zolang het geen gemengde kosten zijn. Dit zijn de uitgaven die niet alleen voor het bedrijf bedoeld zijn, maar waar je privé ook van profiteert (zoals een internetabonnement voor een kantoor aan huis).

Er zijn weinig ondernemers die álle kostenposten meenemen in de administratie. Dat is zonde, want dat betekent dat er te veel betaald wordt aan de Belastingdienst. Je boekhouder kan je helpen bij het zoeken naar kostenposten die je nog niet opgegeven hebt. Of bij het inschatten of bepaalde kosten volledig, deels of niet opgegeven mogen worden als zijnde aftrekbaar.

Hoe controleert de Belastingdienst de aftrekbare posten?

De Belastingdienst voert geen actieve controles uit. Al met al ben je vrij om te bepalen welke kosten je opvoert, zolang de regels maar gevolgd worden. Zijn de aftrekbare posten echter bijzonder hoog in verhouding met de opbrengsten of de omzet van het bedrijf? Dan komt de Belastingdienst met zekerheid toetsen wat er aan de hand is. Dit geldt uiteraard ook voor ongebruikelijke kostenposten.

Zijn er verschillende aftrekbare kostenposten?

Jazeker, er zijn kosten die in één keer opgevoerd mogen worden en er zijn aftrekbare posten die gespreid moeten worden over een bepaald aantal jaar. De aard van de uitgave en het bedrijf zelf bepalen hoe een kostenpost in de administratie verwerkt moet worden. Dit heeft gevolgen voor de btw en de omzetbelasting.

Aftrekbaar of niet?

Weet je niet zeker of bepaalde kosten aftrekbaar zijn of niet? Heb je het idee dat je kostenposten mist in je administratie waardoor je te veel belasting betaalt en te weinig btw terugkrijgt? Neem dan eens contact op met SAFInsights. Een goede boekhouder voorkomt niet alleen problemen. De beste boekhouders maken ondernemen weer leuk en zorgen ervoor dat jij krijgt waar je recht op hebt. En dat is vaak meer dan je denkt!

Minder betalen door aftrekbare kosten? Pak je voordeel!

Minder betalen door aftrekbare kosten? Pak je voordeel!

Aftrekbare kosten: Als zelfstandige ben ik steeds op zoek naar hoe ik mijn kosten kan beperken. Ik hoop steevast minder te betalen door het maximum aan kosten in te brengen en af te trekken. Hoe pak ik mijn voordeel?

Welke kosten komen in aanmerking?

Uiteraard kan ik enkel beroepskosten inbrengen. Dus kosten die ik maak om mijn onderneming draaiende te houden, gaande van een kantoorruimte tot kantoormaterialen en machines, internet en energie. De factuurdatum van de gemaakte kost moet in datzelfde jaar ingebracht worden. Ik dien hiervoor heel goed al mijn documenten, facturen en nota’s bij te houden als bewijs.

Gedeeltelijk aftrekbare kosten

Sommige kosten kunnen gedeeltelijk ingebracht worden. Hiervoor gelden percentages, zoals voor de wagen en brandstof. Ook andere kosten die ik maak om bijvoorbeeld klantenrelaties te onderhouden kunnen gedeeltelijk afgetrokken worden. Hieronder vallen restaurantkosten en relatiegeschenken.

Volledig aftrekbare kosten

Andere kosten vallen onder volledig aftrekbare kosten. Deze breng ik in hun geheel in bij de belastingen. Kosten voor mijn kantoorruimte en internet en zo vallen hieronder. Maar ook kan ik bepaalde verzekeringen inbrengen, mijn sociale bijdragen en de kosten die ik maak bij de boekhouder.

Afschrijven

Bepaalde heel grote kosten moet ik afschrijven op enkele jaren. Ik investeerde vorig jaar in een nieuwe wagen en heel wat nieuw IT materiaal. Deze kosten zijn te hoog om in 1 keer in te brengen. Over drie jaar dien ik een derde van de aankoopprijs af te schrijven.

Voorafbetalingen

Als werknemer krijg je een nettoloon gestort. Dit betekent dat er elke maand al een bedrag op het brutoloon ingehouden wordt voor de belastingen. Als zelfstandige dien je hier zelf waakzaam over te zijn wil je niet voor verrassingen komen te staan. Ik kan ervoor kiezen om maandelijks of per kwartaal voorafbetalingen te doen, zodat ik niet een aanslagbrief binnenkrijg met een torenhoog bedrag.
Hoe pak jij je voordeel?

 

Financiële coach helpt ondernemers écht verder

Financiële coach helpt ondernemers écht verder

Financiële coach helpt ondernemers écht verder

SAF Insights geldt als erkend advies-, administratief- en advieskantoor. De klant staat altijd centraal en de service gaat verder dan het voeren van de boekhouding of de administratie alleen. Het administratiekantoor helpt ondernemers echt verder door ze te koppelen aan een financiële coach. Met een eigen coach leert de ondernemer namelijk zelf de rapportages begrijpen en interpreteren en kunnen ondernemers vervolgens zelf een jaar- of budgetplan maken.

Administratiekantoor in Utrecht

De specialisten in Utrecht zijn van mening dat de ondernemer zich vooral bezig moet houden met de zaken die hij of zij het beest beheerst: ondernemen dus. Administratieve zaken worden door SAF Insights volledig uit handen van ondernemers genomen. Die werkzaamheden kunnen bij de ondernemer plaatsvinden, maar even goed in Utrecht. Het is net wat de ondernemer zelf het meest prettig vindt.

Voor starters en ervaren ondernemers

Een ondernemer heeft vaak geen specifieke kennis op het gebied van jaarrekeningen, administratie en andere financiële en fiscale zaken. Hét administratiekantoor van Utrecht en omgeving heeft dat wel en probeert met een financiële coach bovendien om de cijfers en rapportages voor de ondernemers meer inzichtelijk te maken. De coach biedt daarnaast hulp bij het voeren van een goede boekhouding en staat de ondernemer bij met alle vragen waar een ondernemer op financieel vlak mee te maken krijgt. De coach leert je zelf meer inzicht in de financiële materie te verkrijgen en helpt eveneens bij zaken als het maken van een ondernemingsplan en het opstellen van een prognose. Een financiële coach is ideaal wanneer een bedrijf gestart wordt, maar zeker ook voor bedrijven die al langer bestaan. Een coach helpt je écht verder en maakt je bewust van de cijfers en de gevolgen en kansen van die cijfers.

Meerwaarde

Een financiële coach van de administratie-experts in Utrecht helpt startende en ervaren ondernemers echt verder. De financieel expert wordt een steun en toeverlaat bij financiële vraagstukken, problemen en uitdagingen. Een coach biedt meerwaarde en leert de ondernemer de cijfers zelf interpreteren. Met een financiële coach komt elke ondernemer écht een stap verder.

Administratiekantoor Utrecht biedt behalve alle administratieve werkzaamheden ook een financiële coach voor ondernemers. Deze financiële expert leert de ondernemer rapportages te begrijpen en cijfers te interpreteren. Met die kennis kan de ondernemer zelf vervolgens een jaar – of budgetplan maken. Ondernemers leren met een financiële coach de betekenis van de cijfers. En daar komen ze écht verder mee.